Bleskové informácie

".$Nazov."\r\n"); FWrite($fp,"Autor : "); if ($Email) : FWrite($fp,"".$Meno.""); else : FWrite($fp,$Meno); endif; FWrite($fp,", ".$ArtDate); if ($Web) FWrite($fp," (".$Web.")"); FWrite($fp,"

\r\n"); $filecont = Str_Replace("\\\"","\"",$filecont); FWrite($fp,$filecont); FClose($fp); //zapiseme prispevok do listu $filename = "Menu/bleskovky.lst"; @$LinksA = File($filename); $xfp = FOpen($filename,"w"); FWrite($xfp,"bleskovky.php?page=".$ArtName.";okno;".$Nazov.";".$ArtDate.";".$ArtName.";"."Bleskovky/".$ArtName.".php"."\r\n"); if ($LinksA) : Array_Walk($LinksA,"WriteWLines"); endif; FClose($xfp); /* $filename = "Menu/bleskovky.lst"; @$fp = FOpen($filename,"a"); if (!$fp) $fp = FOpen($FileName,"w"); FWrite($fp,"bleskovky.php?page=".$ArtName.";okno;".$Nazov.";".$ArtDate.";".$ArtName."\r\n"); FClose($fp); */ } //Save function Show($page) { global $Menu; $FileName = "Bleskovky/".$page.".php"; @$fp = FOpen($FileName,"r"); if ($fp) : FPassThru($fp); endif; ?>
">Prehľad bleskoviek
Názov
Autor
E-mail
WWW stránka
Text môžete formátovať pomocou HTML tagov
Bleskovky sú určené všetkým, ktorí majú aktuále a zaujímavé novinky s parašutistického diana vo doma alebo svete a chcú sa o ne podeliť s ostatnými.

Zoznam bleskoviek :


">Pridať novú bleskovku